GOAL: Daniel Steres scores his third goal of the season